Studentska praksa

Studentska praksa
20.05.2015

Milena Aćimić u Generalnom sekretarijatu Vlade

U sklopu saradnje sa Vladom Crne Gore, Fakultet za državne i evropske studije je omogućio program studentske prakse, s ciljem sticanjaOpširnije

Studentska praksa
11.05.2015

Studenti FDES-a posjetili institucije EU i NATO u Briselu

Studenti treće godine Fakulteta za državne i evropske studije boravili su u studijskoj posjeti Briselu, u periodu od 04. do 07.Opširnije

Studentska praksa
02.04.2015

Nikolina i Alma u Instituciji Ombudsmana

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ombudsmanom, obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovoj instituciji, uz mogućnostOpširnije

Studentska praksa
23.03.2015

Dženeta i Stefan u Zavodu za metrologiju

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Zavodom za metrologiju obezbijedio obavljanje tromjesečne studentske prakse za dvojeOpširnije

Studentska praksa
24.04.2014

Sandra Bogavac u Osnovnom sudu i Područnom organu za prekršaje

Na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici, obavljanje prakse u ovom organu omogućeno je studentkinji treće godine Fakulteta za državneOpširnije

Studentska praksa
20.04.2014

Milica i Tamara u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija obezbijedio obavljanje dvomjesečne studentskeOpširnije

Studentska praksa
18.04.2014

Aleksandar Bulatović, Tijana Kovačević i Tina Sahiti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava obezbijedio mogućnost stažiranja studenataOpširnije

Studentska praksa
15.04.2014

Mirjana Vučinić u Osnovnom i Prekršajnom sudu

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovomOpširnije

Studentska praksa
15.04.2014

Jelena Bečić u Ministarstvu odbrane

Na bazi saradnje između Fakulteta za državne i evropske studije i Ministarstva odbrane, Jelena Bečić, studentkinja treće godine Fakulteta, otpočela jeOpširnije

Studentska praksa
10.04.2014

Melanija Mitrović i Nina Marković u Instituciji Ombudsmana

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ombudsmanom, obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovoj instituciji, uz mogućnostOpširnije