Javni sektor

 1. Uprava za kadrove – potpisan Memorandum o saradnji (pružanje stručnih i konsultantskih usluga iz oblasti unapređenja procesa stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, ostalih pitanja evropskih integracija i cjelokupnog sistema javne uprave, seminari, okrugli stolovi, izdavanje brošura, časopisa); Posebno vrijedi istaći da se ne radi o stvorenoj platformi za saradnju, već stalnoj saradnji koja je rezultirala brojnim zajedničkim aktivnostima u koje su uključeni profesori i saradnici FDES-a;
 2. Koordinacioni tim za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore – potpisan Memorandum o saradnji, na osnovu kojeg su realizovani brojni projekti sa ciljem informisanja javnosti o evroatlantskim integracijama (posebno vrijedi istaći zaseban projekat „Pristajem NA TO“ koji se realizovao u trajanju od dvije godine, a sadržao aktivnosti shodno Akcionim planovima Koordinacionog tima;
 3. Skupština Crne Gore, ostvarena saradnja u pogledu studijskih posjeta studenata Fakulteta, kao i učešće studenata u obilježavanju Dana državnosti od strane Skupštine Crne Gore;
 4. Ustavni sud Crne Gore, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata;
 5. Upravni sud Crne Gore, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata;
 6. Osnovni sud u Podgorici, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata;
 7. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i saradnja u vidu organizacije brojnih obuka, stručnih seminara, javnih rasprava i drugo;
 8. Ministarstvo odbrane Crne Gore, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizacije studijskih posjeta Ministarstvu, Vojsci Crne Gore, Kasarni u Danilovgradu, Upravi policije, Vazduhoplovnoj bazi Crne Gore itd, gostovanju predstavnika ministarstva na različitim aktivnostima Fakulteta, u okviru projekta „Pristajem NA TO“;
 9. Ombudsman – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore – potpisan Memorandum o saradnji, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, realizovano više studijskih posjeta i zajedničkih aktivnosti;
 10. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, realizovano više studijskih posjeta;
 11. Ministarstvo pravde, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, realizovane studijske posjete;
 12. Ministarstvo zdravlja, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata;
 13. Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata;
 14. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizaciju studijskih posjeta;
 15. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizacije studijskih posjeta;
 16. Ministarstvo ekonomije, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizacije studijskih posjeta;
 17. Agencija za elektronske medije, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizacije studijskih posjeta;
 18. Agencija za zaštitu ličnih podataka, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata;
 19. Agencija za zaštitu životne sredine, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizacije studijskih posjeta;
 20. Zavod za metrologiju – potpisan Memorandum o saradnji, ostvarena saradnja kroz stažiranje studenata, kao i organizacije studijskih posjeta.
 21. Zajednica Opština Crne Gore – potpisan Memorandum o saradnji, ostvarena zajednička saradnja kroz učešće u različitim vidovima studijskih posjeta, okruglih stolova, javnih rasprava i sl.;
 22. Glavni grad Podgorica – jedan od osnivača Fakulteta za državne i evropske studije;
 23. Prijestonica Cetinje – potpisan Memorandum o saradnji, ostvarena zajednička saradnja koja uključuje stipendiju Prijestonice za dodiplomske studije na FDES-u, te stipendiju FDES-a za predstavnike Prijestonice, kao i organizaciju obuka za službenike Opštine, studijskih posjeta, naučno-istraživački rad, prezentacija knjiga i slično;
 24. Opština Bijelo Polje – potpisan Memorandum o saradnji, ostvarena zajednička saradnja koja uključuje stipendiju Opštine za dodiplomske studije na FDES-u, te stipendiju FDES-a za predstavnike Opštine, kao i organizaciju obuka za službenike Opštine, studijskih posjeta i slično;
 25. Opština Mojkovac – potpisan Memorandum o saradnji, ostvarena zajednička saradnja koja uključuje stipendiju Opštine za dodiplomske studije na FDES-u, te stipendiju FDES-a za predstavnike Opštine, kao i organizaciju obuka za službenike Opštine, studijskih posjeta i slično.