Obilježja Fakulteta

U uslovima sve složenijih javnih komunikacija, sa sve većim brojem učesnika u komunikaciji, ostvarivanje i njegovanje jasnog vizuelnog identiteta FDES-a je od velike važnosti.

Predstava o FDES-u stiče se kroz sve kontakte koje Fakultet ostvaruje u svom okruženju, stoga je neophodno da posjeduje jasan i direktan način prezentovanja i ostvarivanja svog identiteta.

Upotreba elemenata vizuelnog identiteta Fakulteta za državne i evropske studije definisana je internim dokumentom – knjigom grafičkih standarda.

Logo Fakulteta u vektorskom formatu možete preuzeti putem sljedećih linkova

Vertikalna verzija:

 

Horizontalna verzija:

 

Više verzija logoa uključujući i .cdr i .wmf verzije možete preuzeti OVDJE.

Boje su sastavni dio logoa, te kao takve jedan od osnovnih elemenata vizuelnog identiteta. Boje FDES-a su žuta i plava.

Žuta

  • CMYK kod – C: 7%, M: 19%, Y: 94%, K: 0%
  • RGB kod – R: 239, G: 201, B: 59

 

Plava

  • CMYK kod – C: 100%, M: 100%, Y: 0%, K: 0%
  • RGB kod – R: 62, G: 64, B: 149

 

Slogan Fakulteta je „Ne budi broj, budi ime“.

Tipografija je jedan od veoma bitnih elemenata koji određuju standard i vizuelni identitet u cjelini. Stoga je pismo koja se jedino može koristiti u izradi poslovne i ostale dokumentacije u okviru vizuelnog identiteta FDES-a – Font Calibri.