Saradnja

Budući da FDES sa velikim brojem partnera dijeli opredjeljenje da su mladi ljudi nosioci promjena, te da im treba omogućiti sve uslove kako bi usvojili znanja koja će im pomoći da promijene svoje okruženje na bolje, uspostavljena je saradnja sa velikim brojem partnera među kojima su:

 1. Universita di Bologna – Alma Mater Studiorum – Italija;
 2. Fakultet za državne i evropske studije iz Kranja – Slovenija;
 3. Evropski pravni fakultet iz Nove Gorice – Slovenija;
 4. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu – Srbija;
 5. Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje – Makedonija;
 6. Banja Luka College – Bosna i Hercegovina;
 7. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu – Srbija;
 8. Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani – Slovenija;
 9. Univerzitet Mediteran – Crna Gora;
 10. Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama – Crna Gora;
 11. Uprava za kadrove;
 12. Koordinacioni tim za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore
 13. Skupština Crne Gore;
 14. Ustavni sud Crne Gore;
 15. Osnovni sud u Podgorici;
 16. Upravni sud Crne Gore;
 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore;
 18. Ministarstvo odbrane Crne Gore;
 19. Ombudsman – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
 20. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija;
 21. Ministarstvo pravde;
 22. Ministarstvo zdravlja;
 23. Ministarstvo rada i socijalnog staranja;
 24. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;
 25. Ministarstvo održivog razvoja i turizma;
 26. Ministarstvo ekonomije;
 27. Agencija za elektronske medije;
 28. Agencija za zaštitu ličnih podataka;
 29. Agencija za zaštitu životne sredine;
 30. Zavod za metrologiju;
 31. Zajednica Opština Crne Gore;
 32. Glavni grad Podgorica;
 33. Opština Bijelo Polje;
 34. Opština Mojkovac;
 35. Prijestonica Cetinje;
 36. Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica;
 37. Srednja Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica;
 38. Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad;
 39. Gimnazija „Drita“ Ulcinj;
 40. Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ Berane;
 41. Gimnazija „Panto Mališić“ Berane;
 42. Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje;
 43. Srednja stručna škola Bijelo Polje;
 44. Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ Bijelo Polje;
 45. Gimnazija Cetinje;
 46. Srednja stručna škola Cetinje;
 47. Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić;
 48. Gimnazija „Stojan Cerović“ Nikšić;
 49. Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“ Mojkovac;
 50. Srednja mješovita škola „Braća Selić“ Kolašin;
 51. Gimnazija „25. maj“ Tuzi;
 52. Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi;
 53. Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar;
 54. Gimnazija „Niko Rolović“ Bar;
 55. Srednja mješovita škola „Mladost“ Tivat;
 56. Srednja pomorska škola Kotor;
 57. Gimnazija Kotor;
 58. Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva;
 59. Mensa Crne Gore…