Studentska praksa

Fakultet za državne i evropske studije, iz godine u godinu, pruža studentima mogućnost sticanja mnogih praktičnih znanja, koja im u kombinaciji sa teorijskim koja stiču na Fakultetu čine pretpostavku za uspješno pozicioniranje na tržištu rada. Shodno programu dodiplomskih studija Fakulteta, posljednji, šesti semester predviđen je, osim za pripreme i pisanje diplomskog rada, za obavljanje prakse – stažiranje studenata u organima državne uprave i lokalne samouprave.

Studenti Fakulteta do sad su imali priliku da stažiraju u:

 1. Evropskom parlamentu,
 2. Ustavnom sudu Crne Gore,
 3. Upravnom sudu Crne Gore,
 4. Osnovnom sudu Crne Gore,
 5. Skupštini Crne Gore,
 6. Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija,
 7. Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 8. Ministarstvu odbrane,
 9. Ministarstvu pravde,
 10. Ministarstvu ekonomije,
 11. Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 12. Ministarstvu zdravlja,
 13. Ministarstvu turizma i održivog razvoja,
 14. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava,
 15. Ombudsmanu,
 16. Organima Glavnog grada,
 17. Organima Prijestonice,
 18. Upravi za kadrove,
 19. Inspekciji rada,
 20. Zavodu za metrologiju,
 21. Agenciji za mirno rješavanje sporova,
 22. Agenciji za elektronske medije,
 23. Agenciji za zaštitu ličnih podataka,
 24. Agenciji za zaštitu životne sredine i dr.

 

Tako su u studijskoj 2013/14. godini studentsku praksu u trajanju od najmanje dva mjeseca obavljali:

 1. Jelena Bečić i Teodora Andrijašević – Ministarstvo odbrane,
 2. Milica Starčević i Tamara Marićević – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija,
 3. Marina Cimbaljević – Zavod za metrologiju,
 4. Sandra Bogavac i Mirjana Vučinić – Osnovni sud i Područni organ za prekršaje,
 5. Aleksandar Bulatović, Tijana Kovačević i Tina Sahiti – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,
 6. Zerina Šehović i Bojana Furtula – Ministartsvo održivog razvoja i turizma,
 7. Violeta Dondić – Opština Plužine,
 8. Melanija Mitrović i Nina Marković – Institucija Ombudsman.

 

Ranije studentsku praksu su obavljali i:

 1. Tina Potpara i Bojana Vukčević – Ministarstvo odbrane,
 2. Marina Lalević i Naina Čuturić – Zavod za metrologiju,
 3. Filip Matović – Sektor za državnu upravu MUP,
 4. Dalibor Vuksanović, Anja Bašić i Sonja Bečanović – FDES,
 5. Dragana Sokić – Institucija Ombudsman,
 6. Jelena Nedović – Uprava za kadrove i Sektor za lokalnu samoupravu MUP,
 7. Vlado Delević i Igor Striković – Ministarstvo odbrane,
 8. Dajana Vuletić – Sektor za vanredne situacije MUP,
 9. Danijela Lutovac – Ministarstvo zdravlja,
 10. Anja Vujović Vukić – Sektor za lokalnu samoupravu MUP,
 11. Aleksandar Čampar – Uprava za kadrove i Upravni sud,
 12. Nikola Mazić – Ministarstvo odbrane i Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
 13. Nina Vujović – Evropski parlament…