Srednje škole

Uspjeh aktivnosti namjenjenih za maturante koje su pokrenute u studijskoj 2011/12. godini, kao i kvalitet i značaj koji te aktivnosti nose sa sobom, prepoznati su od strane obrazovnih institucija koje se trude da svojim učenicima i budućim studentima obezbijede dobru platformu za njihov dalji intelektualni razvoj.

Stoga, vođeni zajedničkom misijom, usmjerenom na stvaranje kvalitetnih mladih kadrova, FDES i srednje škole kroz saradnju nastoje da povećaju mogućnosti za daljim usavršavanjem, kako učenika i studenata, tako i stručnog kadra obije strane, a planirana je uska saradnja između Đačkih i Studentskog parlamenta koja će se odvijati kroz veliki broj zajedničkih aktivnosti.

Do sada Fakultet je uspostavio saradnju sa sljedećim srednjim školama iz Crne Gore:

 1. Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica – potpisan Memorandum o saradnji, Fakultet i škola sarađuju u pogledu stipendiranja učenika od strane Fakulteta za vannastavne programe Fakulteta (Škola retorike, Škola liderstva, Škola intelektualnih vještina, ECDL program), razmjene literature, kao i pružanje druge pomoći od značaja za uključivanje u društvene tokove i učenje o temama koje se izučavaju na Fakultetu, te zajedničkom učešću u domenu humanitarnih i sličnih aktivnosti u kojima participiraju studenti Fakulteta i učenici škole;
 2. Srednja Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica – potpisan Memorandum o saradnji, Fakultet i škola sarađuju u pogledu stipendiranja učenika od strane Fakulteta za vannastavne programe Fakulteta (Škola retorike, Škola liderstva, Škola intelektualnih vještina, ECDL program), razmjene literature, kao i pružanje druge pomoći od značaja za uključivanje u društvene tokove i učenje o temama koje se izučavaju na Fakultetu, te zajedničkom učešću u domenu humanitarnih i sličnih aktivnosti u kojima participiraju studenti Fakulteta i učenici škole;
 3. Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad – potpisan Memorandum o saradnji, Fakultet i škola sarađuju u pogledu stipendiranja učenika od strane Fakulteta za vannastavne programe Fakulteta (Škola retorike, Škola liderstva, Škola intelektualnih vještina, ECDL program), razmjene literature, kao i pružanje druge pomoći od značaja za uključivanje u društvene tokove i učenje o temama koje se izučavaju na Fakultetu, te zajedničkom učešću u domenu humanitarnih i sličnih aktivnosti u kojima participiraju studenti Fakulteta i učenici škole;
 4. Gimnazija „Drita“ Ulcinj – potpisan Memorandum o saradnji- Srednje mješovita škola „Bratstvo i jedinstvo“ Ulcinj – potpisan Memorandum o saradnji;
 5. Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ Berane – potpisan Memorandum o saradnji;
 6. Gimnazija „Panto Mališić“ Berane – potpisan Memorandum o saradnji;
 7. Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje – potpisan Memorandum o saradnji;
 8. Srednja stručna škola Bijelo Polje – potpisan Memorandum o saradnji;
 9. Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ Bijelo Polje – potpisan Memorandum o saradnji;
 10. Gimnazija Cetinje – potpisan Memorandum o saradnji;
 11. Srednja stručna škola Cetinje – potpisan Memorandum o saradnji;
 12. Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić – potpisan Memorandum o saradnji;
 13. Gimnazija „Stojan Cerović“ Nikšić – potpisan Memorandum o saradnji;
 14. Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“ Mojkovac – potpisan Memorandum o saradnji;
 15. Srednja mješovita škola „Braća Selić“ Kolašin – potpisan Memorandum o saradnji;
 16. Gimnazija „25. maj“ Tuzi – potpisan Memorandum o saradnji;
 17. Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi – potpisan Memorandum o saradnji;
 18. Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar – potpisan Memorandum o saradnji;
 19. Gimnazija „Niko Rolović“ Bar – potpisan Memorandum o saradnji;
 20. Srednja mješovita škola „Mladost“ Tivat – potpisan Memorandum o saradnji;
 21. Srednja pomorska škola Kotor – potpisan Memorandum o saradnji;
 22. Gimnazija Kotor – potpisan Memorandum o saradnji;
 23. Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva – potpisan Memorandum o saradnji.