Studijske posjete

Pored teorijskog dijela predmetne materije, na FDES-u se izuzetno cijeni i naglašava važnost poznavanja praktične dimenzije razmatranih aspekata, a sve u funkciji davanja upotrebne vrijednosti znanju.

Stoga Fakultet često organizuje studijske posjete međunarodnim institucijama, organima državne uprave, lokalne samouprave i diplomatskim predstavništvima, kako bi studenti imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima ovih tijela, sa ciljem da se i kroz upoznavanje sa praktičnom dimenzijom njihovog funkcionisanja dodatno edukuju o predmetnoj materiji i to „iz prve ruke“.

U prethodnih godinu dana, u okviru ove aktivnosti, studenti su bili u prilici da posjete:

 1. Institucije EU i diplomatska predstavništva Crne Gore u Briselu,
 2. NATO štab u Briselu,
 3. Skupštinu Crne Gore,
 4. Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore,
 5. Ministarstvo vanjskih poslova,
 6. Ministarstvo pravde,
 7. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 8. Ambasadu SAD-a,
 9. Vazduhoplovnu bazu Vojske Crne Gore, Mornaricu i Kasarnu „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu,
 10. Glavni grad,
 11. Prijestonicu Cetinje,
 12. Agenciju za zaštitu životne sredine,
 13. Zavod za metrologiju,
 14. Zaštitnika ljudskih prava i sloboda – Ombudsmana,
 15. Specijalnu antiterorističku jedinicu i
 16. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.