Kontakt

Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica
(sjeverna tribina stadiona „Budućnost“, I sprat)
E-mail: info@fdes.me
Telefon/faks: +382 20 664 262
Žiro račun: 530-12694-52 (NLB)

Dekan:
Prof. dr Đorđije Blažić, djordjije.blazic@fdes.me

Sekretar:
Ljiljana Račić, ljiljana.racic@fdes.me

Studentska služba:
Telefon:+382 20 664 264
E-mail: studentska-sluzba@fdes.me

Katedra za državne i evropske studije:
Mr Igor Striković, igor.strikovic@fdes.me