Student ombudsman

Fakultet za državne i evropske studije prvi je fakultet u Crnoj Gori koji je uveo funkciju Studenta ombudsmana.

Funkcija Studenta ombudsmana predviđena je Statutom Fakulteta. To je, u osnovi, funkcija posrednika za ona pitanja koja studenti ne mogu sami riješiti, tj. u slučajevima kada su ugrožena njihova prava. U tim slučajevima, Student ombudsman ima ulogu posrednika između studenata i organa Fakulteta. Student ombudsman je po pravilu član Studenskog vijeća Fakulteta.

Studenta ombudsmana bira Studentski parlament iz reda studenata Fakulteta na period od jedne godine. Studijske 2019/20. godine na ovu funkciju izabran je student druge godine Fakulteta, Saša Spičanović.