Vannastavne aktivnosti

Na planu studentskih aktivnosti i neformalnog obrazovanja Studentski parlament intenzivno sarađuje sa Upravom FDES-a. Uprava učestvuje u finansiranju studentskih projekata i na taj način podstiče studentski aktivizam i pomaže realizaciju ideja svojih studenata.

Brojne su aktivnosti koje su realizovane u (su)organizaciji Studentskog parlamenta FDES-a, a daju se izdvojiti sljedeće:

 1. Gostujuće predavanje Ambasadora  Aleksandra Andrije Perovića  “Pristupanje Crne Gore EU”;
 2. Naučna konferencija “NATO program – Nauka za mir i bezbjednost”;
 3. Konferencija “Speaking Tour”, čiji su učesnici bili ministar odbrane Boro Vučinić, ambasadorka Amerike u Podgorici Sju Kej Braun, ambasador Slovačke František Lipka i Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju;
 4. Naučna tribina povodom ustavnih promjena u Crnoj Gori, čiji su učesnici bili prof. dr Đorđije Blažić, prof. dr Mladen Vukčević i prof. dr Miodrag Vuković;
 5. Javni dijalog o NATO potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, i ministra pravde Duška Markovića i studenata FDES-a;
 6. Okrugli sto “Uloga civilnog sektora u procesu evroatlantskih integracija Crne Gore”, čiji su učesnici bili Veselin Vukčević, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Goran Đurović, šef Kancelarije TACSO u Crnoj Gori i prof. dr Đorđije Blažić, dekan FDES-a;
 7. Tribina “Dan zaštite ljudskih prava”;
 8. Predavanje “Retorika Baraka Obame i Američka retorika” dr Nele Savković-Vukčević;
 9. Prezentacija “Političke grupacije u Evropskom Parlamentu”;
 10. Promocija udžbenika “Upravno-sudski postupci Crne Gore”;
 11. Promocija knjige “Pravo Evropske unije”:
 12. Konferencije “Budućnost odmah”;
 13. Novine studenata “JESAM”;
 14. OPET FEST, manifestacija povodom obilježavanja Dana studenata;
 15. Istraživački projekti, anketiranje maturanata o poznavanju Evropske unije;
 16. PAX fest;
 17. “Pristajem NA TO”, projekat organizovan u saradnji sa Vladinim Koordinacionim timom za implementaciju mKomunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore;
 18. Veče retorike;
 19. Sportske subote FDES-a, takmičenja studenata i profesora u različitim sportskim disciplinama;
 20. Tradicionalna revijalna fudbalska utakmica između brucoša i profesora;
 21. Obilježavanje Dana Evrope i Dana Fakulteta;
 22. Humanitarne aktivnosti, pomoć porodicama kojima je ista potrebna, učešće u aktivnosti “Njihov osmijeh vrijedi više” za djecu iz Bijele i akciji “Podijelimo, jer zajedno možemo više”;