Inspekcijski nadzor

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja iz oblasti inspekcijskog nadzora, usavršavanje zaposlenih u inspekcijskim organima i organima lokalne samouprave Crne Gore radi boljeg i efikasnijeg rada.
  • Sagledavanje zakonodavnog procesa i identifikacija problema i nedostataka u tom procesu.
  • Podizanje nivoa svijesti upravnih, izvršnih i regulatornih organa u Crnoj Gori o potrebi za efikasnijim načinom funkcionisanja inspekcija.
  • Smanjenje troškova države Crne Gore koja bi, računajući koliko košta vođenje jednog postupka, a za koji se pri tome na sudu utvrdi da nije vođen u skladu sa zakonskim propisima, uštedjela značajan dio novčanih sredstava.

 

Uslovi za pohađanje programa:

  • Program mogu pohađati polaznici sa visokom stručnom spremom.
  • Prednost se daje učesnicima koji imaju iskustva sa radom u organima državne i lokalne samouprave čiji je djelokrug rada usko povezan sa inspekcijskim nadzorom.

 

Sadržaj programa:
Program se sastoji iz dva dijela – teorijskog i praktičnog, koji se realizuje kroz radionice.

I dio
Prvi dio programa se odnosi na upoznavanje polaznika sa pojmovima nadzora (kontrole), inspekcijskim nadzorom, savremenim tendencijama razvoja inspekcijskog nadzora i primjenom zakona iz oblasti inspekcijskog nadzora.

II dio
Drugi dio se odnosi na praktično primjenjivanje, odnosno radionicu, gdje će učesnici raditi na simulaciji konkretnih slučajeva, a u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Sadržaj Programa realizuje se po principima aktivnog, odnosno interaktivnog i kooperativnog učenja i učenja iz iskustva. Veći dio sadržaja obrađuje se i realizuje uz visok stepen angažovanosti i aktivnosti učesnika.

Program omogućava fleksibilnu organizaciju i realizaciju obuke i prilagođavanja metoda, oblika i tempa rada strukturi polaznika.

Predavanja se održavaju u prostorijama Fakulteta za državne i evropske studije.

Program inspekcijskog nadzora je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3305, od 26. 06. 2013.).