Online nastava na FDES-u

Kategorija: Novosti
Datum: 08.04.2020

U skladu sa naredbama Vlade Crne Gore i novim privremenim mjerama zaštite građana od COVID-19, obustavljen je obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama. Imajući u vidu preporuku predsjednika Vlade Crne Gore da nastavno obrazovni sadržaj za vrijeme trajanja obustave nastave budu dostupni u elektronskom obliku, Fakultet za državne i evropske studije je pored elektronske literature koja je na početku semestra učinjena dostupnom studentima i redovnih mail konsultacija, počeo sa realizacijom online predavanja putem ZOOM platforme.

Studentima i njihovim porodicama želimo dobro zdravlje i sve najbolje u narednom periodu uz želju da zajednički održimo kontinuitet rada i kvalitet studija na našem Fakultetu.