Visokoškolske ustanove

  1. Fakultet za državne i evropske studije iz Kranja (Slovenija) – ostvarena je razmjena profesora, te ostavljena mogućnost za razmjenu studenata, a dva Fakulteta su zajednički aplicirala za projekte iz EU fondova. Ovaj slovenački fakultet je takođe jedna od suosnivača Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice;
  2. Universita di Bologna – Alma Mater Studiorum – potpisan Memorandum o saradnji;
  3. Evropski pravni fakultet iz Nove Gorice (Slovenija) – ostvarena je razmjena profesora, kao i međusobne posjete studenata dva Fakulteta;
  4. Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje (Makedonija) – potpisan Memorandum o saradnji; Ostvarena je operativna saradnja u pogledu razmjene profesora koji međusobno realizuju pojedine predmete te zajednički učestvuju u naučno-istraživačkim projektima;
  5. Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani – potpisan Memorandum o saradnji, te uspostavljena saradnji u vidu razmjene stručne literature između dva Fakulteta, kao i učešća studenata FDES-a na Ljetnjoj školi javne uprave u organizaciji Fakulteta za upravu iz Ljubljane;
  6. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu – potpisan Memorandum o saradnji; Ostvarena je operativna saradnja – razmjena profesora koji međusobno realizuju pojedine predmete;
  7. Banja Luka College – saradnja u domenu naučno istraživačke djelatnosti i razmjene predavača, te pružanje mogućnosti studenata FDESa za objavljivanje naučnih radova u naučnom časopisu BLC-a;
  8. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu – potpisan Memorandum o saradnji, realizovana razmjena predavača, te dvije studijske posjete studenata, predstavnika Studentskog parlamenta;
  9. Univerzitet Mediteran iz Crne Gore – potpisan Protokol o saradnji između Rektora Univerziteta „Mediteran“ i Dekana Fakulteta za državne i evropske studije; Ostvarena je operativna saradnja sa Pravnim fakultetom tog Univerziteta (razmjena profesora koji međusobno realizuju pojedine predmete);
  10. Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama u Beranama – potpisan Memorandum o saradnji.