Budžetska mjesta

Prepoznajući važnost studijskog programa koji se izučava na osnovnim studijama FDES-a, Vlada Crne Gore je u studijskoj 2012/13. godini opredijelila sredstva za finansiranje 15 studenata, što je jedan u nizu parametara koji potvrđuju kvalitet, opravdanost i svrsishodnost rada FDES-a u obučavanju mladih ljudi za rad u državnim organima, organima lokalne samouprave i u međunarodnim organizacijama.

Na osnovu saradnje koju FDES ima sa Opštinama, u prethodnim studijskim godinama školovalo se preko 15 studenata, kojima je, shodno protokolisanoj saradnji, na kraju školovanja obezbijeđeno i radno mjesto.

Pored podrške koju FDES ima od Vlade i stipendija od jedinica lokalne samouprave, FDES nerijetko i iz sopstvenih izvora daje podršku svojim najboljim studentima, pa je u tom smislu do sada od strane FDES-a bilo stipendirano preko 20 studenata na svim studijskim programima. Kriterijumi za ovaj vid stipendiranja studenata su nivo ostvarenih rezultata u nastavnom dijelu, te angažovanost studenata u vannastavnim aktivnostima.

FDES će, kao i do sada, ovim pitanjima pridavati poseban značaj, jer je, pored znanja, potrebno obezbijediti atmosferu koja će obezbijediti dodatnu satisfakciju za studiranje, ali i vrednovati rad onih najboljih.