Lokalna samouprava

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja o sistemu lokalne samouprave, njenoj ulozi u organizaciji države, položaju Skupštine opštine, predsjednika opštine i organa lokalne uprave u sistemu, njihovim nadležnostima i funkcijama.
  • Sagledavanje zakonodavnog procesa i identifikacija problema i nedostataka u tom procesu na nivou lokalnih zajednica – opština.
  • Podizanje nivoa svijesti upravnih, izvršnih i regulatornih organa, u opštinama u Crnoj Gori, o potrebi sprovođenja regulatorne reforme.
  • Pružanje pomoći Skupštinama opština kao donosiocima propisa, predsjednicima opština kao predlagačima propisa i organima lokalne uprave kao obrađivačima lokalnih propisa, da što kvalitetnije nastave proces regulatorne reforme.
  • Aktiviranje i upućivanje mladih ljudi u Crnoj Gori o mogućnostima učestvovanja u odlučivanju na nivou lokalnih zajednica.

 

Uslovi za pohađanje programa:

  • Program mogu pohađati polaznici sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom.
  • Prednost se daje učesnicima koji imaju iskustva sa radom u organima državne uprave kao i radnim iskustvom u organima lokalne samouprave i lokalnim javnim službama.

 

Sadržaj programa:

Program se sastoji iz dva dijela – teorijskog i praktičnog, koji se realizuje kroz radionice.

I dio
Prvi dio programa se odnosi na upoznavanje polaznika sa pravno teorijskim, međunarodno-pravnim i komparativnim aspektima lokalne samouprave, lokalnom samoupravom u Crnoj Gori, lokalnim službeničkim sistemom, kao i dokumentima Savjeta Evrope iz ove oblasti.

II dio
Drugi dio se odnosi na praktično primjenjivanje teorije, odnosno radionicu gdje će učesnici upoređivati i analizirati usklađenost važećih propisa u Crnoj Gori unutar same države, kao i sa međunarodnim dokumentima vezanim za ovu materiju.

Sadržaj Programa realizuje se po principima aktivnog, odnosno interaktivnog i kooperativnog učenja i učenja iz iskustva. Veći dio sadržaja obrađuje se i realizuje uz visok stepen angažovanosti i aktivnosti učesnika.

Program omogućava fleksibilnu organizaciju i realizaciju obuke i prilagođavanja metoda, oblika i tempa rada strukturi polaznika.

Predavanja se održavaju u prostorijama Fakulteta za državne i evropske studije.

Program lokalne samouprave je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3304, od 26. 06. 2013.).