Škola interpersonalnih vještina

Škola interpersonalnih vještina nastala je sa ciljem da njeni polaznici na nov, zanimljiv i kreativan način nauče nešto više o komunikaciji, konfliktima, timskom radu i pregovaranju.

Program Škole je akreditovan od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3301 od 26. 06. 2013.).

Škola je prvenstveno namijenjena studentima, ali i srednjoškolcima, odnosno maturantima, pred kojima je izbor fakulteta i buduće profesije.

Program Škole interpersonalnih vještina zamišljen je kao način osposobljavanja polaznika za ostvarivanje efektivne komunikacije, za rješavanje konflikata i efikasno pregovaranje, kako u poslovnom, tako i u privatnom aspektu života. Ovo se ostvaruje, prije svega, interakcijom između polaznika i predavača, a zatim i različitim kreativnim radionicama.

Predavanja u Školi sadrže teorijski i praktični dio. Program Škole podrazumijeva module koji obuhvataju pojedinačne vještine koje polaznici stiču tokom pohađanja Škole.

Šest modula koji se izučavaju u Školi su:

 1. Efektivna komunikacija;
 2. Transformacija konflikta;
 3. Pregovaranje i pregovaračke vještine;
 4. Dinamika grupe/tima;
 5. Strateško planiranje i donošenje odluka;
 6. Pisanje prijedloga za projekte.

 

Navedeni moduli, odnosno teme, sastoje se od podtema, od kojih se svaka obrađuje istim metodom. Naime, prvi dio podteme se obrađuje tako što trener prezentuje materiju polaznicima, a zatim im postavlja pitanja i dobija odgovore. Drugi dio obrade podteme se odigrava u radionici, kada polaznici Škole aktivno učestvuju u primjeni prethodno iznijete materije.

Neke od podtema su:

 • aktivno slušanje;
 • pravila komuniciranja;
 • arbitraža, sudski proces, medijacija (kao strategije rješavanja konflikata);
 • elementi pregovaranja;
 • pojam grupe;
 • donošenje odluka;
 • SWOT analiza;
 • detaljno obrazloženje pisanja preijdloga za projekte (uz uputstvo kako napisati propratno pismo, sažetak projekta, uvod, obrazloženje problema, cilj projekta itd.).

 

Po završetku Škole učesnici dobijaju diplomu o uspješno završenom programu obrazovanja za sticanje znanja i vještina iz oblasti komunikacije, rješavanja konflikata, timskog rada i pregovaranja, a koju izdaje Fakultet za državne i evropske studije.

Predavač, odnosno trener u Školi interpersonalnih vještina je Mr Bego Begu.