Četvrtak, April 24, 2014 - 11:02

Jelena Bečić u Ministarstvu odbrane

Na bazi saradnje između Fakulteta za državne i evropske studije i Ministarstva odbrane, Jelena Bečić, studentkinja treće godine Fakulteta, otpočela je sa obavljanjem prakse u ovom organu 12. marta 2014. godine.

Utorak, April 22, 2014 - 10:28

Aleksandar Bulatović, Tijana Kovačević i Tina Sahiti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom državnom organu.

U ovom organu od 3. marta 2014. godine studentsku praksu obavljaju Aleksandar Bulatović, Tina Sahiti i Tijana Kovačević.

Petak, April 18, 2014 - 19:34

Konkurs za dodjelu stipendija - Fondacija Konrad Adenauer

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2014/15 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori. 

Četvrtak, April 17, 2014 - 11:15

Mirjana Vučinić u Osnovnom i Prekršajnom sudu

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom organu. Ovu mogućnost koristi studentkinja Mirjana Vučinić, koja je 3. marta 2014. godine studentsku praksu počela obavljati u pomenutom organu.

Ponedeljak, April 14, 2014 - 12:16

Zerina Šehović i Bojana Furtula u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, omogućeno je stažiranje studenata u ovom državnom organu. Studentsku praksu u ovom organu od 3. marta 2014. godine obavljaju studentkinje treće godine Fakulteta Zerina Šehović i Bojana Furtula.

Sakupljač sadržaja