Ne budi broj, budi ime!
Upis je u toku. Informiši se.
Saznaj zbog čega je FDES pravi izbor.

Novosti

Lazar Vlaović u Ministarstvu javne uprave

U sklopu saradnje sa Ministarstvom javne uprave, Lazar Vlaović, student treće godine dodiplomskih studija Fakulteta za državne i evropske studije, započeo je sa obavljanjem studentske prakse, a u cilju sticanja novih iskustava i primjene ranije stečenog znanja tokom studija. Lazar je tokom prvih dana bio raspoređen u Direktoratu za državnu upravu u kojem se vršeOpširnije

Student FDES-a počeo stažiranje kod Ombudsmana

Na osnovu memoranduma o saradnji između Ombudsmana, Zaštitinka ljudskih prava i sloboda i Fakulteta za državne i evropske studije, Matija Đurđevac, student treće godine osnovnih studija, započeo je sa obavljanjem studentske prakse, a koja će studentu omogućiti sticanja praktičnih znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg profesionalnog usavršavanja. U sklopu programa Matija je najprije bioOpširnije

Posjeta Upravnom sudu – spoj teorije i prakse

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije su u srijedu, 15. marta 2017. godine, posjetili Upravni sud Crne Gore. Studente je pozdravila predsjednica Upravnog suda, Branka Lakočević i nakon upriličene dobrodošlice, a prije početka zvaničnog dijela posjete, prenijela im osnovne informacije o Upravnom sudu, te ih upoznala sa poslovima suda u okviru izvršavanja svojih svakodnevnihOpširnije

Lazar Vlaović u Ministarstvu javne uprave

U sklopu saradnje sa Ministarstvom javne uprave, Lazar Vlaović, student treće godine dodiplomskih studija Fakulteta za državne i evropske studije, započeo je sa obavljanjem studentske prakse, a u cilju sticanja novih iskustava i primjene ranije stečenog znanja tokom studija. Lazar je tokom prvih dana bio raspoređen u Direktoratu za državnu upravu u kojem se vršeOpširnije

Student FDES-a počeo stažiranje kod Ombudsmana

Na osnovu memoranduma o saradnji između Ombudsmana, Zaštitinka ljudskih prava i sloboda i Fakulteta za državne i evropske studije, Matija Đurđevac, student treće godine osnovnih studija, započeo je sa obavljanjem studentske prakse, a koja će studentu omogućiti sticanja praktičnih znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg profesionalnog usavršavanja. U sklopu programa Matija je najprije bioOpširnije

Posjeta Upravnom sudu – spoj teorije i prakse

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije su u srijedu, 15. marta 2017. godine, posjetili Upravni sud Crne Gore. Studente je pozdravila predsjednica Upravnog suda, Branka Lakočević i nakon upriličene dobrodošlice, a prije početka zvaničnog dijela posjete, prenijela im osnovne informacije o Upravnom sudu, te ih upoznala sa poslovima suda u okviru izvršavanja svojih svakodnevnihOpširnije

Polaznici 13. generacije Škole retorike uspješno diplomirali

Polaznici XIII generacije Škole retorike su na završnoj svečanosti održanoj na Fakultetu za državne i evropske studije govorili neke od najpoznatijih svjetskih govora, zatim sopstvene govore koje su pripremali tokom pohađanja Škole, govore na stranim jezicima kao i improvizovane govore. U prvom dijelu, publika je imala priliku da čuje govore Seneke, Kiplinga, Napoleona, Robespjera, Kamimure, Demostena,Opširnije

Petar Nikolic
15.06.2016

Dvanaesta generacija retoričara uspješno diplomirala

Polaznici XII generacije Škole retorike su na završnoj svečanosti održanoj na Fakultetu za državne i evropske studije govorili neke od najpoznatijih svjetskih govora, zatim sopstvene govore koje su pripremali tokom pohađanja Škole, govore na stranim jezicima kao i improvizovani govor. U prvom dijelu, publika je imala priliku da čuje govore Sokrata, Tomasa Henrija Hakslija, Radjarda Kiplinga, Nikije,Opširnije

Posjeta Upravnom sudu – spoj teorije i prakse

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije su u srijedu, 15. marta 2017. godine, posjetili Upravni sud Crne Gore. Studente je pozdravila predsjednica Upravnog suda, Branka Lakočević i nakon upriličene dobrodošlice, a prije početka zvaničnog dijela posjete, prenijela im osnovne informacije o Upravnom sudu, te ih upoznala sa poslovima suda u okviru izvršavanja svojih svakodnevnihOpširnije

Delegacija FDES-a posjetila Ambasadu Palestine

Delegacija Fakulteta za državne i evropske studije predvođena dekanom, prof. dr Đorđijem Blažićem, posjetila je u utorak, 28. februara Ambasadu Palestine u Podgorici. Ovom prilikom, delegaciji Fakulteta, koju su osim dekana činili i članovi Studentskog vijeća, domaćin je bio Njegova ekselencija gospodin Rabiia Hantoulia, ambasador Palestine u Crnoj Gori. Ambasador je, nakon upriličene dobrodošlice, delegacijuOpširnije

Stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2017/18. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada NR Kine dodijeliti izvjestan broj stipendija kandidatima iz Crne Gore, za akademsku 2017/2018. godinu. Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove. Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije. Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba: -          Da su državljani neke druge zemlje, a neOpširnije

Vlada Rumunije dodjeljuje 85 stipendija stranim državljanima

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Ministarstvo vanjskih poslova Vlade Rumunije, u saradnji sa rumunskim Ministarstvom nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja dodjeljuje 85 stipendija stranim državljanima, za akademsku 2017/2018. godinu. Za ove stipendije mogu aplicirati državljani zemalja koje nijesu članice Evropske unije. Strani državljani rumunskog porijekla mogu koristiti druge stipendijske programe Rumunije. Stipendije se nude za sljedećeOpširnije

Švajcarski Institut za mir i dijalog iz Bazela poziva zainteresovane kandidate da učestvuju na Međunarodnoj ljetnjoj akademiji

Švajcarski Institut za mir i dijalog iz Bazela poziva zainteresovane kandidate da učestvuju na Međunarodnoj ljetnjoj akademiji (u trajanju od 10 do 20 dana) i 3-mjesečnom istraživačkom programu koji će se održati u Švajcarskoj, tokom 2017. godine, u oblasti izgradnje mira, rješavanja konflikata, medijacije, bezbjednosti, interkulturalnog dijaloga i ljudskih prava. Institut za mir i dijalogOpširnije

Sve novosti

nova izdanja


Riječ dekana

Poštovane buduće koleginice i kolege, Odluka o izboru studija, time i profesije kojom ćete se baviti, jedna je od najvažnijih koje ćete donijeti u životu. Ako želite Fakultet u čijoj je osnovi individualni rad sa studentima... Ako želite da steknete stručno znanje i kapacitet, a ne samo diplomu… Ako želite da tokom studija ovladate vještinama retorike, komunikacije, liderstva, projektnog menadžmenta…opširnije

Prof. dr Đorđije Blažić

Iz galerije fotografija…

Foto (44)

Iz kolekcije citata…


Bolje je da mi zavide, nego da me sažaljevaju…

Petrarca