Četvrtak, April 17, 2014 - 11:15

Mirjana Vučinić u Osnovnom i Prekršajnom sudu

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom organu. Ovu mogućnost koristi studentkinja Mirjana Vučinić, koja je 3. marta 2014. godine studentsku praksu počela obavljati u pomenutom organu.

Ponedeljak, April 14, 2014 - 12:16

Zerina Šehović i Bojana Furtula u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, omogućeno je stažiranje studenata u ovom državnom organu. Studentsku praksu u ovom organu od 3. marta 2014. godine obavljaju studentkinje treće godine Fakulteta Zerina Šehović i Bojana Furtula.

Petak, April 11, 2014 - 12:24

Melanija Mitrović i Nina Marković u Instituciji Ombudsmana

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ombudsmanom, obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovoj instituciji, uz mogućnost sticanja praktičnih znanja i vještina značajnih za kvalitetan put na tržište rada. Studentkinje Melanija Mitrović i Nina Marković su 17. februara 2014. godine studentsku praksu počele obavljati u navedenoj instituciji.

Sreda, April 9, 2014 - 13:42

Teodora Andrijašević u Ministarstvu odbrane

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom odbrane obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom državnom organu. U ovom organu je 12. marta 2014. godine praksu počela obavljati studentkinja Teodora Andrijašević.

Ponedeljak, April 7, 2014 - 12:28

Marina Cimbaljević u Zavodu za metrologiju

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Zavodom za metrologiju, omogućeno je stažiranje studenata u ovom organu u sastavu Ministarstva ekonomije. Studentsku praksu u Zavodu obavlja studentkinja treće godine Fakulteta Marina Cimbaljević. Ona je sa stažiranjem počela 1. februara 2014. godine.

Sakupljač sadržaja