Studenti posjetili Drugostepeni sud za prekršaje

Datum: 25.12.2017

Studenti treće godine Fakulteta za državne i evropske studije u okviru časova vježbi iz predmeta Prekršajno pravo, posjetili su u utorak, 05. decembra 2017. godine, Drugostepeni sud za prekršaje, sa sjedištem u Podgorici.

U okviru posjete, studentima je najprije upriličen susret sa Predsjednikom Drugostepenog suda za prekršaje, g-dinom Milivojem Rašovićem, koji je studente upoznao sa radom Suda i njegovim djelokrugom rada, odnosno funkcijama i nadležnostima Predsjednika Suda. 

Drugi dio ove posjete bio je organizovan kroz simulaciju zasijedanja Vijeća drugostepenog suda za prekršaje, od strane sudija ovog Vijeća, g-đe Dragice Stojanović kao Predsjednika Vijeća, g-dina Žarka Pavličića i g-đe Larise Begović kao članova Vijeća, koji su kroz  konkretan primjer predstavili način zasijedanja Vijeća i odlučivanja u konkretnom predmetu. Na ovaj način, studenti su kroz svojevrsnu simulaciju slučaja mogli da se upoznaju sa načinom odlučivanja Vijeća.

Zatim je uslijedio dijalog sa studentima, a brojna pitanja ukazala su na značajno interesovanje studenata za ovu materiju.

Nakon posjete, iskazano je obostrano zadovoljstvo da se ovaj vid saradnje nastavi, kako bi se pored teorijskog dijela koji izučavaju u nastavnom dijelu upoznali i sa praktičnim primjerima i radom.