Magistarske državno-pravne studije

I semestar

1. Lokalna samouprava i javne službe
2. Nauka o upravi
3. Ustavno pravo i parlamentarizam
4. Uporedno upravno pravo
5. Službeničko pravo

 

II semestar

6. Priprema seminarskog rada koji se ocjenjuje i predstavlja konceptualno rješenje magistarskog rada
7. Priprema i odbrana magistarskog rada