Studentski parlament

Studentski parlament Fakulteta za državne i evropske studije je predstavničko tijelo studenata koje, osim što efikasno štiti studentska prava i interese, kroz intenzivnu i konstruktivnu komunikaciju sa partnerima, aktivno utiče i radi na podsticanju i poboljšanju studentskog aktivizma.

Osim ovih nadležnosti, Parlament razvija atmosferu kolektivnog rada i sarađuje sa organima FDES-a, drugim organizacijama i asocijacijama studenata, a sve u cilju stvaranja adekvatnih uslova za rad i razvoj slobodne studentske misli, kao i dinamičnijeg razvoja FDES-a.

Studentski parlament čine svi studenti koji su upisani na Fakultet.

Studentski parlament bira Predsjednika, Studenta prodekana, Studenta ombudsmana, te predstavnike svih studijskih godina.

Svi izabrani članovi čine Studentsko vijeće koje predstavlja izvršni organ Studentskog parlamenta.

Studentsko vijeće, odnosno rukovodstvo Parlamenta Fakulteta u studijskoj 2019/20. godini čine:

 • Predsjednica Parlamenta – Anđela Stešević,
 • Student prodekan – Dea Radević,
 • Student ombudsman – Saša Spičanović,
 • predstavnica studenata prve godine – Marija Berilažić,
 • predstavnica studenata druge godine – Božica Milačić i
 • predstavnik studenata treće godine – Matija Maksimović.

 

Studenti FDES-a sebe vide kao pokretače i nosioce integracije države u evropske strukture. S tim u vezi, Studentski parlament već u toku dodiplomskih studija učestvuje u realizaciji i iniciranju projekata koji za cilj imaju dalji proces reforme javnog sektora, kao sistema, ali i kao cjeline sastavljene iz djelova.

Posebno treba istići i princip na kome je bazirana saradnja između Uprave Fakulteta i Studentskog parlamenta, a koji se ogleda u tome da student nikada ne smije doći u situaciju da bude neaktivan ili nezainteresovan za nove ideje, budući rad ili društveni angažman.

Zato svakodnevno kroz zajedničko djelovanje i apelujemo na studente da ne idu linijom manjeg otpora, već da se interesuju za brzo rješavanje svojih problema, da počnu da se brinu za aktuelna društvena pitanja i probleme pred kojima se Crna Gora nalazi.

Od osnivanja FDES-a, do danas, predsjednici Studentskog parlamenta bili su:

 1. Alen Nikezić (2006/07.)
 2. Jasmin Bojadžić (2007/09.)
 3. Mensur Hamzić (2009/10.)
 4. Sonja Bečanović (2010/11.)
 5. Slobodan Martinović (2011/12.)
 6. Milica Starčević (2012/13.)
 7. Ksenija Mijušković (2013/14.)
 8. Milena Aćimić (2014/15.)
 9. Kristina Miranović (2015/16.)
 10. Dea Radević (2016/17.)
 11. Marko Lukačevič (2017/18.)
 12. Marko Lukačević (2018/19.)
 13. Anđela Stešević (2019/20.)