Kreću obuke o primjeni Zakona o upravnom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru

Kategorija: Novosti
Datum: 16.03.2023

Fakultet za državne i evropske studije kreće sa realizacijom obuka na temu primjene Zakona o upravnom postupku Crne Gore i Zakona o inspekcijskom nadzoru, namijenjenih prvenstveno zaposlenima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, kao i zaposlenim u drugim organima – nosiocima javnih ovlašćenja (javne službe, agencije, fondovi). Cilj je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravno procesnog prava i inspekcijskog nadzora, na temelju njihovog kvalitetnijeg, potpunijeg i dubljeg poznavanja.

Precizni termini predavanja biće poznati naknadno.

Obuke će se realizovati na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, uz mogućnost da se u slučaju interesovanja određene ciljne grupe, programi obuke realizuju i u drugim opštinama (lokalno, regionalno i sl.).

U nastavku su date i ostale tehničke informacije.

PREDAVAČ:

Prof. dr Đorđije Blažić, Dekan Fakulteta za državne i evropske studije

TRAJANJE OBUKE:

Program obuke će se organizovati na Fakultetu za državne i evropske studije, u ukupnom trajanju od 4 dana po modulu.

NAČIN PRIJAVE:

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (preuzmite OVDJE) potrebno je poslati na info@fdes.me, najkasnije do 10. aprila 2023. godine.

Minimalan broj prijava kao uslov za realizaciju programa obuke je 10.

SERTIFIKAT:

Polaznici koji sa uspjehom prođu program obuke, zavrijediće sertifikat o uspješnom pohađanju obuke.

Program upravnih postupaka je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3306, od 26. 06. 2013.).

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE:

020 664 262, 069 083 143, info@fdes.me