O Školi retorike

Škola retorike je prvi program te vrste u Crnoj Gori, koji se realizuje već 10 godina.

Autor programa Škole retorike je akademik, prof. dr Radovan Radonjić.

Predmet programa Škole retorike je obrazovanje u govorništvu – vještini/umjetnosti koja predstavlja osnovu dobre i cjelishodne komunikacije u svim službenim i privatnim poslovima, odnosno pretpostavku vještine debatovanja, pregovaranja i učestvovanja u donošenju odluka, bez kojih je teško zamisliti savremenog poslovnog čovjeka.

Znati dobro govoriti, važno je:

  • prvo, zato što dobar govor predstavlja jedno od najprihvatljivijih, najefikasnijih i najmoćnijih sredstava kojima čovjek ostvaruje uticaj na druge ljude,
  • drugo, zato što nijedno drugo čovjekovo umijeće ne može da se poredi sa govorom, ni kao “opasno oružje, koje se često zloupotrebljava”, ni kao “najsavršenije sredstvo da ljudi postanu duhovniji, bolji i srećniji”,
  • treće, zato što kultivisan i kreativan, uvjerljiv i racionalan govor u svakoj prilici znači neprocjenjivo mnogo za ostvarivanje cjelokupnog čovjekovog psihičkog, intelektualnog i profesionalnog bića,
  • četvrto, zato što u savremenom crnogorskom društvu, uključujući i njegovu elitu (intelektualnu i političku), ima tako malo onih koji su kadri da efikasno, stilski i jezički dotjerano, estetski i etički utemeljeno izraze svoja uvjerenja i ideje, a tako puno onih koji su skloni frazerstvu, pompeznosti i patetici, kao i onih koji, kako bi Čerčil rekao, “kad se jave za riječ ne znaju o čemu će govoriti, kad govore ne znaju o čemu govore, i kad završe ne znaju što su kazali”,
  • peto, zato što je društvo bez valjane govorne komunikacije lišeno jedne od najvažnijih pretpostavki da se razvija i funkcioniše kao demokratsko i humano.

Biti uspješan poslovni čovjek, a uz to još i konstruktivan i progresivan, tolerantan i demokrata, može samo onaj ko umije da misli i da (s)mišljeno valjano izrazi.

Cilj programa je da omogući polaznicima da ovladaju teorijskom i praktičnom dimenzijom govorničke vještine, odnosno vještine debatovanja, pregovaranja i učestvovanja u donošenju odluka.

Program Škole je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3302, od 26. 06. 2013.).