Staša Đorojević najmlađi i najbolji govornik 16. generacije Škole retorike

Datum: 16.05.2018

XVI generacija polaznika Škole retorike uspješno je završila pohađanje tromjesečnog kursa i na završnoj svečanosti, upriličenoj povodom dodjele diploma, prikazala javnosti dio repertoara govorničkih vještina čijim su se usavršavanjem bavili u proteklom periodu.

Svečanost povodom dodjele diploma održana je na Fakultetu za državne i evropske studije, a polaznici su pred zainteresovanom javnošću govorili neke od najpoznatijih svjetskih govora, zatim sopstvene govore koje su pripremali tokom pohađanja Škole, govore na stranim jezicima i improvizovani govor.

U prvom dijelu, publika je imala priliku da čuje govore Lujze Mišel, Veljka Vlahovića, Isusa Hrista, Roberta Ingersola, Oca Lakordera, Marka Antonija, Hikonoje Kamimure, Dantona, Poglavice Sijetla, Sokrata, Tomasa Henrija Hakslija i Abrahama Linkolna.

Drugi dio programa činili su tzv. “sopstveni govori”, tj. govori samih polaznika, koje su oni pripremali tokom pohađanja Škole i to na teme koje su sami birali. Tako su se mogli čuti govori na teme: Humanost, Rat, Osmijeh, Introspekcija, Pismo, Sadašnji trenutak i Mržnja, dok je posljednji sopstveni govor, na temu Slobode, Staša Đorojević govorila na engleskom jeziku.

Sami kraj večeri bio je rezervisan za disciplinu „improvizovani govor“ koji podrazumijeva obavezu govornika da na temu datu od strane publike, bez prethodne pripreme, odgovori u roku ne dužem od 30 sekundi, svojim govorom. U ovoj disciplini u ime polaznika pred publiku je stala Jovana Bojović, i uspješno odgovorila na temu dobijenu od strane publike „Guma“.

Šesnaestu generaciju polaznika Škole retorike činili su: Bojović Jovana, Bošković Jovana, Đorojević Staša, Janković Sanja, Jovanović Jelena, Krgović Filip, Marković Vesna, Šaranović Adriana, Šćekić Bojana, Tomašević Dragan, Veljić Miloš i Vujović Aleksandra.

Po izboru samih polaznika, za najboljeg retoričara generacije proglašena je Staša Đorojević. Najbolji debatni par činili su Filip Krgović i Jelena Jovanović, kojoj je ujedno pripalo i specijalno priznanje za najredovniju polaznicu 16. generacije.

Konkurs za upis naredne – 17. generacije polaznika Škole retorike biće raspisan u prvoj polovini jula 2018. godine.