Riječ Dekana

Poštovane buduće koleginice i kolege,

Odluka o izboru studija, time i profesije kojom ćete se baviti, jedna je od najvažnijih koje ćete donijeti u životu.

  • Ako želite Fakultet u čijoj je osnovi individualni rad sa studentima…
  • Ako želite da steknete stručno znanje i kapacitet, a ne samo diplomu…
  • Ako želite da tokom studija ovladate vještinama retorike, komunikacije, liderstva, projektnog menadžmenta…
  • Ako želite da budete kadar koji će voditi našu državu u narednom periodu…
  • Ako želite Fakultet koji vam već tokom studija garantuje praksu u nekom od organa državne uprave i lokalne samouprave…
  • Ako želite da studije pamtite i po vannastavnim aktivnostima, studijskim posjetama i putovanjima…
  • Ako želite da već tokom studija steknete odlične uslove i šanse za zaposlenje…
  • Ako želite Fakultet na kojem vas prepoznaju kao ime, a ne broj indeksa…

 

U tom slučaju je Fakultet za državne i evropske studije, pravi izbor za vas!

Prof. dr Đorđije Blažić