Škola liderstva

Škola liderstva je akreditovani program za sticanje znanja i vještina iz oblasti liderstva (Nacionalni savjet za obrazovanje, Odluka br. 16-3303 od 26. 06. 2013.), koji se realizuje na Fakultetu za državne i evropske studije.

Škola je namijenjena svima koji žele da prošire znanja i obogate vještinu participiranja i posredovanja u društvenim procesima ili imaju ambiciju da budu njihovi moderatori. Faktički, ciljnu grupu ove Škole čine lica koje profesionalna orijentacija ili intelektualna znatiželja upućuje na liderstvo kao oblik i sredstvo, s jedne strane, ličnog rada i dokazivanja i, s druge strane, angažovanja na rješavanju važnih društvenih pitanja i zadataka. To su društveni aktivisti svih vrsta, političari, predstavnici građana u državnom i opštinskim parlamentima, stranački prvaci, rukovodioci firmi i ustanova, menadžeri, javni radnici i lica zadužena za kontakte s javnošću, studenti i drugi.

Program Škole liderstva podrazumijeva:

 • upoznavanje sa istorijom i teorijom liderstva;
 • objašnjenje potrebe društva za liderstvom, odnosno mogućnosti da se u savremenoj organizaciji bude liderom;
 • uvid u svojstva lidera i moguće situacione determinante njegove uloge;
 • kritičku analizu i “operacionalnu” sintezu bitnih komponenti i glavnih sadžaja liderske uloge;
 • individualni “bliski susret” (radioničarskog tipa) s liderskim ambicijama i referencema (u širokom rasponu od iznošenja vlastite vizije i objašnjenja misije, preko demonstracije vještine stvaranja tima i integracije grupe, do prezentacije liderskog imagea u procesima predvođenja organizacije i određivanja i realizacije njenih zadataka i ciljeva, te debatovanja, pregovaranja i uopšte iskazivanja “šarma” govorne komunikacije kao pretpostavki ostvarivanja takve uloge).

Predavanja u Školi sadrže teorijski i praktični dio.

Teorijski dio programa čini četrnaest tematskih cjelina:

 1. Istorijski razvoj ideje liderstva
 2. Izazovi i problemi modernog liderstva
 3. Teorije liderstva
 4. Lider i menadžer
 5. Osobine lidera
 6. Liderski stilovi
 7. Emocionalna inteligencija u liderstvu
 8. “Šarm” govorne komunikacije
 9. Izgradnja tima i upravljanje kadrovima
 10. Integrativna funkcija lidera
 11. Liderstvo i promjene
 12. Liderstvo u donošenju odluka
 13. Preduzetnička komponenta liderske uloge
 14. Liderstvo i administracija

Praktični dio programa Škole obuhvata individualna angažovanja polaznika na izradi vlastitih projekata liderske uloge u njihovim organizacijama.

Program se realizuje kroz 15 sesija od po dva časa. Škola je večernjeg tipa i radi jednom, do dva puta nedjeljno.

Predavači u Školi liderstva su prof. dr Radovan Radonjić i mr Ivan Radević.

Uspješno pohađanje programa podrazumijeva:

 • aktivno učestvovanje i saradnju polaznika/ca u svim aktivnostima koje su predviđene programom (samostalne aktivnosti i grupni rad),
 • izradu i prezentaciju praktičnog rada i
 • prisustvo na najmanje 80% predavanja.

Po završetku Škole učesnici dobijaju diplomu o uspješno završenom programu obrazovanja za sticanje znanja i vještina iz oblasti liderstva, a koju izdaje Fakultet za državne i evropske studije.