Upravni postupci

CILJEVI PROGRAMA:

  • Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravno procesnog prava;
  • Stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i drugim nosiocima javnih ovlašćenja (javne službe, agencije, fondovi).

PROGRAM OBUKA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PREDAVAČ:

Prof. dr Đorđije Blažić, Dekan Fakulteta za državne i evropske studije.

TRAJANJE OBUKE:

Program obuke će se organizovati na Fakultetu za državne i evropske studije i to vikendom, u ukupnom trajanju od 2 dana po modulu od 09.00 do 15.00 h (2 dana program obuke prvostepenih organa i 2 dana program obuke drugostepenih organa).

KOTIZACIJA:

Kotizacija iznosi 100 eura.

SERTIFIKAT:

Polaznici koji sa uspjehom prođu program obuke, zavrijediće sertifikat o uspješnom pohađanju obuke.

Program upravnih postupaka je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3306, od 26. 06. 2013.).

NAČIN PRIJAVE:

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (Prijavni_formular_ZUP_2018) potrebno je poslati na info@fdes.me.

Minimalan broj prijava kao uslov za realizaciju programa obuke je 10.

TERMIN OBUKE:

Prva obuka o primjeni Zakona o upravnom postupku za prvostepene organe organizovaće se 3. i 4. februara 2018. godine, dok je obuka o primjeni Zakona o upravnom postupku za drugostepene organe predviđena 10. i 11. februara 2018. godine.

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE:

020 664 262, 069 083 143, info@fdes.me