Nikolina i Alma u Instituciji Ombudsmana

Kategorija: Studentska praksa
Datum: 02.04.2015

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ombudsmanom, obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovoj instituciji, uz mogućnost sticanja praktičnih znanja i vještina značajnih za kvalitetan put na tržište rada. U ovoj instituciji studentkinje Nikolina Bečanović i Alma Kućević počele su sa stažiranjem 2. marta 2015. godine.

Nikolina je raspoređena u Sektor nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), dok će Alma stažiranje obavljati kroz Sektor za zabranu diskriminacije.

Studentkinje su na samom početku upoznate sa radom i unutrašnjom organizacijom institucije, a vrlo brzo su priključene timu koji je učestvovao u izradi godišnjeg izvještaja.

Takođe, studentkinje su bile u prilici da isprate i dva seminara putem kojih su bile u prilici da se upoznaju sa radom institucija Ombudsmana u okruženju, ali i konkretnim slučajevima diskriminacije.

Tema prvog seminara bila je „Zabrana diskriminacije“ a na istom je glavnu riječ vodila g-đa Tena Simonović-Einwalter, zamjenica Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske, dok je drugi seminar za temu imao „smjernice za rad na slučajevima diskriminacije“ na kojem je govorila g-đa Nevena Petrušić, povjerenica za ravnopravnost Republike Srbije.

Alma i Nikolina će obavljati studentsku praksu u trajanju od najmanje tri mjeseca.