Jelena Bečić u Ministarstvu odbrane

Datum: 15.04.2014

Na bazi saradnje između Fakulteta za državne i evropske studije i Ministarstva odbrane, Jelena Bečić, studentkinja treće godine Fakulteta, otpočela je sa obavljanjem prakse u ovom organu 12. marta 2014. godine.

U toku stažiranja Jeleni se pruža prilika da se upozna sa radom Direktorata za ljudske resurse i Odjeljenja za normativnu djelatnost i EU. Studentkinja Bečić će imati mogućnost da stečena znanja iz oblasti javne uprave Crne Gore primijeni u radu na Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjom organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane, Radnoj karti Ministarstva odbrane i Izmjenama i dopunama lične formacije Ministarstva odbrane.

Jelena Bečić će u Ministarstvu odbrane stažirati do 1. juna 2014. godine