Sandra Bogavac u Osnovnom sudu i Područnom organu za prekršaje

Datum: 24.04.2014

Na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici, obavljanje prakse u ovom organu omogućeno je studentkinji treće godine Fakulteta za državne i evropske studije, Sandri Bogavac. Sandra je sa stažiranjem počela 3. marta 2014. godine u krivičnom odjeljenju Osnovnog suda, gdje je imala priliku da se bliže upozna sa unutrašnjom organizacijom i radom Suda, sa Krivičnim zakonikom, kao i sa sadržinom sudskih predmeta.

Takođe, Sandri je omogućeno da prati suđenja, koja su bila najzanimljiviji dio stažiranja. Studentkinja Bogavac je u Osnovnom sudu praksu obavljala dvije nedjelje, nakon čega je stažiranje nastavila u Područnom organu za prekršaje, gdje je bila u prilici da prati tok suđenja iz više oblasti, kao što su: javni red i mir, bezbjednost saobraćaja, nasilje u porodici, inspekcije i sl.

Osim toga, Sandra je prisustvovala suđenjima za maloljetnike kojima je propisan poseban postupak suđenja. Imala je prilike da se upozna sa predmetima prije nego što suđenje počne, zakazuje suđenja, šalje pozive strankama, sređuje predmete prije predaje pisarnici i prati način na koji se pišu rješenja. Sve što je studentkinja Bogavac naučila u teoriji, sada može koristiti i u praksi.

U Područnom organu za prekršaje Sandra Bogavac stažiraće do 31. maja 2014. godine.