Aleksandar Bulatović, Tijana Kovačević i Tina Sahiti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Datum: 18.04.2014

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom državnom organu.

U ovom organu od 3. marta 2014. godine studentsku praksu obavljaju Aleksandar Bulatović, Tina Sahiti i Tijana Kovačević.

Aleksandar Bulatović raspoređen je u Sektor za unaprijeđenje prava i zaštitu manjinskih naroda. Student ističe da se zaposleni sa kojima sarađuje izuzetno profesionalni  i spremni da pomognu i odgovore na pitanja u vezi sa načinom rada i organizacijom institucije.

Studentkinja Sahiti raspoređena je u odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva. Studentkinja ističe mogućnost sticanja kako praktičnog, tako i teorijskog znanja na svom radnom mjestu. Takođe, naglašena je spremnost zaposlenih u Ministarstvu da pomognu studentima pružajući im odgovore na pitanja u vezi sa strukom, kao i upućujući ih u pojedinosti poslova koji se u tom organu obavljaju. Studentkinja je zadovoljna protekom aktivnosti u koje je bila uključena i za koje je bila zadužena do sada.

Tijana Kovačević navodi da ju je stažiranje u Ministarstvu navelo da shvati koliko još posla treba biti obavljeno na polju jačanja i zaštite prava žena, LGBT populacije, manjinskih naroda i grupa i djece iz svih ugroženih kategorija.

Koleginice Sahiti i Kovačević i kolega Bulatović stažiraće u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava do 1. maja 2014. godine.