Melanija Mitrović i Nina Marković u Instituciji Ombudsmana

Datum: 10.04.2014

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ombudsmanom, obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovoj instituciji, uz mogućnost sticanja praktičnih znanja i vještina značajnih za kvalitetan put na tržište rada. U ovoj instituciji studentkinje Melanija Mitrović i Nina Marković počele su sa stažiranjem 17. februara 2014. godine.

Melanija ističe zadovoljstvo dosadašnjim iskustvom u Instituciji Ombudsmana. Od prvog radnog dana je aktivna, pružena joj je prilika da se bliže upozna sa načinom rada i unutrašnjom organizacijom Ombudsmana. Kao najzanimljiviji dio posla, studentkinja naglašava pitanje diskriminacije, koje je imala priliku da istraži i obrađuje u predmetima.

Nina navodi da njeni radni zadaci podrazumijevaju informisanje o radu institucije, o poslovima koje obavlja Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, upoređivanje izvještaja, istraživanje i prevođenje određenih dokumenata. Takođe, studentkinje su naišle na izuzetnu profesionalnost i ljubazanost kolektiva Ombudsmana.

Melanija i Nina će stažirati u Instituciji Ombudsmana do 1. maja 2014. godine.