Mirjana Vučinić u Osnovnom i Prekršajnom sudu

Datum: 15.04.2014

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom organu. Ovu mogućnost koristi studentkinja Mirjana Vučinić, koja je 3. marta 2014. godine počela sa stažiranjem.

Kroz komunikaciju sa zaposlenima u ovoj instituciji, kao i kroz praktičan rad, Mirjani je pružena prilika da se bliže upozna sa načinom rada i unutrašnjom organizacijom Suda. Osim toga, studentkinji je omogućeno prisustvo suđenjima što, prema njenim riječima, njen rad u Sudu čini naročito interesantnim. Nakon dvije nedjelje, studentkinja Vučinić obavljanje studentske prakse nastavlja u Prekršajnom sudu u Podgorici.

U Područnom organu za prekršaje u Podgorici će obavljati praksu preostala dva i po mjeseca. U toku svog radnog vremena osim što prisustvuje suđenjima, studentkinja Vučinić čita predmete, već donešena rješenja, ali i vježba pisanje odluka, šalje pozive strankama koje učestvuju u postupku i priprema predmet za predaju u pisarnicu. Iako je kratak vremenski period u Prekršajnom sudu, Mirjana ističe da je veoma zadovoljna do sada stečenim znanjem.

Studentkinja Vučinić stažiraće u Prekršajnom sudu do 31. maja 2014. godine.