Studentska praksa

Studentska praksa
09.04.2014

Teodora Andrijašević u Ministarstvu odbrane

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom odbrane obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom državnom organu.Opširnije

Studentska praksa
03.04.2014

Marina Cimbaljević u Zavodu za metrologiju

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Zavodom za metrologiju, omogućeno je stažiranje studenata u ovom organu kojiOpširnije

Studentska praksa
02.04.2014

Violeta Dondić u Opštini Plužine

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Opštinom Plužine obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom organu lokalneOpširnije

Studentska praksa
20.03.2014

Studentima treće godine obezbijeđena studentska praksa

Fakultet za državne i evropske studije, iz godine u godinu, pruža studentima mogućnost sticanja mnogih praktičnih znanja, koja im u kombinacijiOpširnije

Studentska praksa
13.03.2014

Zerina Šehović i Bojana Furtula u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, omogućeno je stažiranje studenata u ovomOpširnije