Zerina Šehović i Bojana Furtula u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Datum: 13.03.2014

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, omogućeno je stažiranje studenata u ovom državnom organu. Studentsku praksu u ovom organu od 3. marta 2014. godine obavljaju studentkinje treće godine Fakulteta Zerina Šehović i Bojana Furtula.

Zerina Šehović je raspoređena u Direktorat za životnu sredinu i klimatske promjene, dok je studentkinja Furtula raspoređena u Službu za opšte poslove, ljudske resurse, finansijsku, logističku i tehničku podršku.

Bojana je imala priliku da posjeti brojne sektore u okviru Ministarstva i nauči nešto više o njihovom načinu rada i organizaciji. Studentkinja, u pogledu sektora, naročito ističe arhiv, zbog mogućnosti bližeg upoznavanja sa načinom rada, vođenjem evidencija i popunjavanjem djelovodnika. Takođe, njoj je omogućeno upoznavanje sa platnim prometom i popunjavanjem podataka u vezi sa zaposlenima u Ministarstvu.

Koleginice Furtula i Šehović praksu će u Ministarstvu održivog razvoja i turizma obavljati do 1. maja 2014. godine.