Studentima treće godine obezbijeđena studentska praksa

Datum: 20.03.2014

Fakultet za državne i evropske studije, iz godine u godinu, pruža studentima mogućnost sticanja mnogih praktičnih znanja, koja im u kombinaciji sa teorijskim koja stiču na Fakultetu čine pretpostavku za uspješno pozicioniranje na tržištu rada. Shodno programu dodiplomskih studija Fakulteta, posljednji, šesti semestar predviđen je, osim za pripremu i pisanje diplomskog rada, za obavljanje studentske prakse – stažiranja studenata u organima državne uprave i lokalne samouprave.

U tekućoj studijskoj godini, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji Fakulteta i državnih institucija, studenti treće godine su za vrijeme posljednjeg (šestog) semestra raspoređeni u organima državne uprave i lokalne samouprave, gdje obavljaju studentsku praksu u trajanju od najmanje dva mjeseca.

Tako su Milica Starčević i Tamara Marićević raspoređene u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Jelena Bečić i Teodora Andrijašević u Ministarstvu odbrane, Aleksandar Bulatović, Tijana Kovačević i Tina Sahiti u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Zerina Šehović i Bojana Furtula u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Nina Marković i Melanija Mitrović u Ombudsmanu, Sandra Bogavac i Mirjana Vučinić u Osnovnom (Prekršajnom) sudu, Marina Cimbaljević u Zavodu za metrologiju, Violeta Dondić u Opštini Plužine i Milica Stojović u Opštini Danilovgrad.