Marina Cimbaljević u Zavodu za metrologiju

Datum: 03.04.2014

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Zavodom za metrologiju, omogućeno je stažiranje studenata u ovom organu koji je u sastavu Ministarstva ekonomije. Studentsku praksu u Zavodu obavlja studentkinja treće godine Fakulteta Marina Cimbaljević. Ona je sa stažiranjem počela 1. februara 2014. godine.

Kroz radne zadatke, studentkinja ima priliku da praktično primijeni i proširi znanja i vještine stečene tokom studiranja na Fakultetu. Takođe, u mogućnosti je da se bliže upozna sa funkcionisanjem, načinom rada i organizacijom jednog državnog organa.

Kako koleginica Cimbaljević ističe, upoznala se sa kancelarijskim poslovanjem koje obuhvata primanje, pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje i dostavljanje u rad akata (predmeta), ali isto tako njihovo arhiviranje i čuvanje kao i praćenje ostvarivanja prava i obaveza građana, pravnih lica i drugih stranaka.

Koleginica Cimbaljević stažirala je u Zavodu za metrologiju do 1. aprila 2014. godine.