Violeta Dondić u Opštini Plužine

Datum: 02.04.2014

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Opštinom Plužine obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom organu lokalne samouprave, uz mogućnost sticanja praktičnih vještina i znanja od značaja za kvalitetan put na tržište rada, koji ubrzo čeka studente završne godine Fakulteta za državne i evropske studije.

Ovu mogućnost na pravi način koristi studentkinja treće godine Fakulteta, Violeta Dondić. Ona je 3. marta 2014. godine počela sa obavljanjem studentske prakse u svojoj opštini, tj. lokalnoj upravi Opštine Plužine. Prema planu, Violeta će u toku obavljanja prakse imati priliku da se upozna sa organizacijom i načinom rada više sektora, odnosno službi koje su u okviru jednog sekretarijata – Sekretarijat lokalne uprave Opštine Plužine. Studentkinja je po dolasku u lokalnu upravu upoznata sa Statutom Opštine, Pravilnicima i ostalim aktima. Kroz svakodnevne radne zadatke koje studentkinja dobija od svog mentora, u prilici je da svakodnevno primjenjuje teorijsko znanje stečeno na Fakultetu.