Studenti FDES-a posjetili institucije EU i NATO u Briselu

Datum: 11.05.2015

Studenti treće godine Fakulteta za državne i evropske studije boravili su u studijskoj posjeti Briselu, u periodu od 04. do 07. maja 2015. godine. Tom prilikom studenti FDES-a su posjetili: Misiju Crne Gore pri EU, Evropski parlament, Misiju Crne Gore pri NATO, Direktorat za susjedstvo i proširenje, Komitet regiona i Savjet Evropske unije. Podršku organizaciji ove studijske posjete pružili su Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, kao i Ministarstvo prosvjete Crne Gore.

Pored brojnih obaveza tokom studijske posjete i radnog dijela tokom boravka u Briselu, studenti su imali i dovoljno vremena da obiđu Kraljevsku palatu, Kraljevski park, Kraljevsku akademiju nauka i umjetnosti, Brdo umjetnosti, Muzej muzičkih instrumenata, Kraljevsku biblioteku, Parc du Cinquantenaire, Atomium, Mini Europe, Expo i dr. lokacije koje ovaj grad čine prepoznatljivim.

Delegaciju Fakulteta za državne i evropske studije koja je boravila u Briselu u okviru studijske posjete činili su: Boris Bošković, Sanja Mrdak, Alma Kućević, Dragana Maksimović, Nikolina Bečanović, Stevan Matović, Bojana Furtula, Dražen Blažić i mr Igor Striković.

U okviru prvog dana studijske posjete, studenti su boravili u Misiji Crne Gore pri EU, gdje ih je primio Ambasador, Šef Misije, dr Ivan Leković. Ambasador je studente upoznao sa funkcijama Misije, načinom na koji ona praticipira u procesu integracija Crne Gore u EU, koordinaciji i saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, te drugim organima uključenim u pregovarački proces, diplomatskim aktivnostima Misije, kao i konkretnim rezultatima koje je Crna Gora ostvarila po pitanju pregovaračkih poglavlja. Studenti su bili u prilici da u interaktivnom razgovoru sa Ambasadorom iz prve ruke dobiju informacije o trenutnoj poziciji Crne Gore u odnosu na države Zapadnog Balkana, prednostima i koristima učlanjenja u EU, kao i mogućnostima stažiranja studenata u institucijama Evropske unije. Ambasador Leković je na kraju razgovora izrazio zadovoljstvo što je bio u mogućnosti da razgovara sa studentima o najvažnijem spoljnopolitičkom prioritetu naše države, sagleda način na koji studenti razmišljaju i doživljavaju integracioni proces, uz očekivanje da će uloga studenata u ovom procesu u narednom periodu biti još veća.

Drugi dan posjete bio je opredjeljen za posjete Evropskom parlamentu, Misiji Crne Gore pri NATO i Direktoratu za susjedstvo i proširenje.

U Evropskom parlamentu studente je primio Antonio Vale, koji je pružio osnovne informacije o radu ove institucije, načinu saradnje sa ostalim instititucijama EU, njenom sastavu, zakonodavnom procesu u okviru EU, te drugim osobenostima rada Parlamenta. Nakon uvodnog izlaganja, studenti su boravili i u salama gdje se održavaju plenarne sjednice, gdje ih je Vale upoznao sa pravilima kojih se pridržavaju parlamentarci prilikom svakog svog nastupa na sjednici, od svog govora do prava glasanja.

U nastavku drugog radnog dana posjete, studenti su posjetili Misiju Crne Gore pri NATO. Studente su ovom prilikom primili Ambasadorka, Šefica Misije Dragana Radulović i kapetan vojnog broda Dragoslav Pumpalović. Ambasadorka Radulović je studente informisala o načinu rada i funkcionisanju naše Misije pri NATO, te diplomatskim aktivnostima koje preduzima Misija po pitanju evroatlantskih integracija, dok je Pumpalović studente upoznao sa važnošću ovog integracionog procesa za Vojsku Crne Gore, vojnim sredstvima sa kojima Vojska raspolaže, te NATO misijama u kojima su naši vojnici učestvovali ili aktivno učestvuju. Tokom razgovora studenti su izrazili interesovanje za moguće dobijanje poziva za članstvo u NATO, Komunikacionu strategiju za članstvo Crne Gore u ovoj organizaciji koju sprovodi Vlada, način donošenja odluke o učlanjenju, te koristi koje bi Crna Gora ostvarila postankom članice NATO.

Na kraju drugog dana, studenti su posjetili Direktorat za susjedstvo i proširenje, gdje su ih ugostili Jolanda Vlaisopolu i Angela Longo koje su direktno učestvovale u pripremi Izvještaja o napretku Crne Gore za određena pregovaračka poglavlja. U okviru ovog razgovora, predstavnice Direktorata su upoznale studente sa aktivnostima koje se sprovode u procesu pregovaranja, očekivanjima Evropske unije od Crne Gore po pitanju pregovaračkih poglavlja, kao i sa važnošću koji ima dokument Izvještaj o napretku za zemlju kandidata. Ovom prilikom studenti su imali mogućnost da postave pitanja o problemima koje naša država ima na putu ka članstvu, te zvaničnim ocjenama koje predstavnici Evropske unije upućuju Crnoj Gori po pitanju ispunjavanja uslova iz pregovaračkih poglavlja.

Trećeg dana studijske posjete studenti su boravili u Komitetu regiona i Savjetu Evropske unije.

U sjedištu Komiteta regiona, studente je primio Alfonso Alcolea Martinez, koji je sa studentima razgovarao o ulozi ovog tijela u funkcionisanju EU, značaju regionalnog partnerstva i prekogranične saradnje za razvoj država članica, sastavu ovog tijela, saradnji koju lokalne zajednice EU uspostavljaju sa lokalnim zajednicama izvan EU prostora, kao i načinu korišćenja EU fondova od strane lokalnih zajednica.

Na kraju trećeg dana, u okviru radnog dijela studijske posjete, studenti su posjetili Savjet Evropske unije, gdje ih je primio Vicenzo Le Voci i upoznao sa osnovnim informacijama o funkcionisanju ove institucije, njenim nadležnostima, osobenostima u vezi sastava Savjeta, kao i načinom donošenja odluka jedne od najvažnijih institucija Evropske unije. Studenti su imali priliku da dobiju i neposredne informacije o mogućnostima stažiranja u ovoj instituciji, a gospodin Le Voci je izrazio nadu da će neko od njih u narednom periodu osjetiti koristi ovog programa, u skladu sa interesovanjem i znanjem koje su studenti pokazali u ovom razgovoru.

Delegacija Fakulteta posebno zahvaljuje Misijama Crne Gore pri EU i NATO, na lijepom dočeku, ali i pomoći prilikom realizacije ove studijske posjete i kompletnog boravka studenata u Briselu.