Milica i Tamara u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum: 20.04.2014

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija obezbijedio obavljanje dvomjesečne studentske prakse za dvije studentkinje FDES-a, Milicu Starčević i Tamaru Marićević, koje su iskazale naročito interesovanje za obavljanje studentske prakse u navedenom organu.

Studentkinje Starčević i Marićević su stažiranje započele 1. marta 2014. godine u Diplomatskoj akademiji, gdje im se pružila prilika da se bliže upoznaju sa organizacionom jedinicom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija koja priprema, organizuje i sprovodi programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja diplomata za buduće karijere u diplomatskoj službi, sa ciljem da se unaprijedi njihov profesionalizam i stručnost.

Osim što je glavni subjekt edukacije u diplomatiji, akademija aktivno sarađuje sa srodnim ustanovama u svijetu i brojnim institucijama u zemlji kroz niz sporazuma zaključenih sa relevantnim ustanovama.

Tamara i Milica su imale priliku da prisustvuju sastancima koji su od naročitog značaja za buduće projekte Diplomatske akademije, a ističu da im je naročito zadovoljstvo što će i nakon obavljene prakse ostati u organizaciji projekta ljetnje škole za mlade diplomate “Gavro Vuković”. Osim toga, bavile su se sastavljanjem zabilješki, proslijeđivanjem dopisa kao i sastavljanjem ugovora.

Nakon provedenih mjesec dana u Diplomatskoj akademiji studentkinje Marićević i Starčević su nastavile sa obavljajanjem prakse u Generalnom direktoratu za mulitilateralne poslove i regionalnu saradnju. U ovoj organizacionoj jedinici Ministarstva koleginice su bile u prilici da se upoznaju sa funkcionisanjem saradnje Crne Gore sa UN-om, OEBS-om, Savjetom Evrope i ostalim regionalnim organizacijama, kao i da na određeni način aktivno učestvuju u istoj.

Milica i Tamara ističu da će im stečena znanja, kao i ostvareni kontakti u ovom organu biti od velike koristi za buduće aktivnosti.