Tina Potpara

Datum rođenja:

06. 11. 1991.

Mjesto rođenja:

Podgorica

FDES generacija:

2010.


Trenutno zaposlenje:

Fakultet za državne i evropske studije

Pripravnik, član Projektnog tima


O FDES-u:

Sadržaji studijskih programa na FDES-u omogućavaju obuku kadrova za rad u institucijama Evropske unije, međunarodnim organizacijama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

FDES svojim studentima pruža mogućnost stažiranja već u završnom semestru osnovnih studija, u nekom državnom ili lokalnom organu, putem kojeg je omogućena primjena teorijskog znanja u praksi.

Pored kvalitetnog nastavnog kadra, posebna pažnja se posvećuje individualnom radu sa studentima od strane predavača, pa se omogućava rad u manjim grupama, što značajno doprinosi i kvalitetu predavanja.

Uz mnogobrojne aktivnosti u kojim studenti uzimaju učešće već na prvoj godini studija, organizovane su i brojne posjete državnim organima u cilju upoznavanja sa radom i organizacijom istih.

U okviru vanstudijskih programa FDES nudi i pohađanje Škole interpesonalnih vještina, kroz koju studenti ovog Fakulteta, na kreativan način, savladavaju komunikacijske, ali i vještine pregovaranja korisne kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.