Slobodan Đurović

Datum rođenja:

19. 06. 1989.

Mjesto rođenja:

Bijelo Polje

Generacija:

2.


Trenutno zaposlenje:

Dobitnik je stipendije Erasmus Mundus i trenutno studira master program "European Union Studies" na Univerzitetu "Paris-Lodron" u Salzburgu.


O Školi retorike:

Oduvijek sam volio javni nastup i vjerovao sam da dobro govorim, sve dok nijesam došao u Školu retorike.

Moj prvi šok - da sam živio u zabludi, nije uspio da prevaziđe moju želju da naučim da govorim.

Sa svakim novim časom, sa svakom novom riječju hvale, upozorenja ili pokude koja bi došla od profesora Škole kojem sam neizmjerno zahvalan, kao i sa svakim novim druženjem sa divnim članovima porodice retorike, želja je rasla i tjerala me da, poput Demostena sa šljunkom u ustima, radim na njenom ostvarenju.

Da sam u tome uspio, mogli bi posvjedočiti moji retorički nastupi, ili makar oni koji su imali priliku da ih čuju.

Međutim, kao i svaki drugi, i ovaj “uspjeh” je zabluda: uspjeti znači ne uzdići se u uspjehu, znati da uvijek može bolje i da se govornička vještina rađa i umire - u zavisnosti od toga da li i koliko brinemo o njoj.