Otvoren konkurs za debatno takmičenje

Datum: 15.04.2015

FAKULTET ZA DRŽAVNE I EVROPSKE STUDIJE
u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore, Studentskim parlamentom Univerziteta Mediteran, Udruženjem studenata Univerziteta Donja Gorica, Alumni klubom Škole retorike FDES-a
i uz podršku Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO

raspisuje

KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE
pod nazivom
„Ovaj dom smatra da je snaga argumenata jedina validna“

Teme o kojima će se debatovati tiču se evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore.

Cilj takmičenja jeste podstaći studente (ali i javnost) na kritičko promišljanje, koje znači analizu, vrednovanje i prosuđivanje, i time učiniti njihovo poznavanje aktuelnih procesa evropskih i evroatlantskih integracija kvalitetnijim.

Ono što ovo takmičenje izdvaja od ostalih jeste što će takmičari imati priliku da se prije početka debatnog turnira, kroz više sesija upoznaju kako sa pravilima debatovanja od strane iskusnih predavača iz ove oblasti, tako i sa procesima evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore, i to, kako od onih koji podržavaju integracije i upravljaju ovim procesima, tako i od onih koji smatraju drugačije, odnosno imaju drugačiji stav.

U svrhu objektivnosti tokom samog takmičenja i izbjegavanja bilo kakve „jednostranosti“, učesnici neće unaprijed znati svoje pozicije (strane) prilikom debatovanja, što će od njih tražiti da prilikom pripreme jednako analiziraju stavove i ZA i PROTIV (odnosno da kritički promišljaju u odnosu na predmetnu materiju, bez obzira na njihova uvjerenja), kao i da nastupe nezavisno od toga da li se njihova uvjerenja podudaraju sa onim što zastupaju ili ne (teme će se određivati slučajnim izborom, a vrijeme pripreme za konkretan slučaj biće 30 minuta).

Debate će se odvijati po tzv. Britanskom parlamentarnom modelu “2 na 2” („AP“ format). Osnovne informacije o ovom formatu debate mogu se pronaći u priloženom dokumentu – Pravila debatovanja.

Timove mogu sačinjavati studenti svih fakulteta i univerziteta u Crnoj Gori, pri čemu dva člana jednog debatnog tima mogu biti sa različitih univerziteta.

Ukupan broj timova ograničen je na 32, a prijavljivanje se vrši po sistemu prve prijave.

Tri prvoplasirana tima biće nagrađena studijskom posjetom Briselu.

  • PRIJAVNI FORMULAR za učešće na debatnom takmičenju potrebno je popuniti i poslati, najkasnije do četvrtka, 30. aprila 2015. godine, u 12:00 h, na e-mail adresu retorika@fdes.me, uz skenirane potvrde o studiranju oba člana tima (izdate na datum iz tekućeg semestra) ili predati lično, radnim danima u periodu od 10 do 15 h, na Fakultetu za državne i evropske studije (Vaka Đurovića bb, sjeverna tribina gradskog stadiona – I sprat).
  • PRIJAVNI FORMULAR za ulogu sudije na debatnom takmičenju, potrebno je popuniti i uz CV poslati na adresu retorika@fdes.me do navedenog roka.

Održavanje pripremnih sesija kao i samog takmičenja, planirano je za maj mjesec 2015. godine, o čemu će detaljnije informacije biti poznate po isteku Konkursa.