Natalija Mušura

Datum rođenja:

31. 12. 1991.

Mjesto rođenja:

Budva

Generacija:

9.


Trenutno zaposlenje:

McCann Erickson Podgorica

Pripravnik


O Školi retorike:

Škola retorike pruža mogućnost da u prijatnoj, radnoj atmosferi sa odličnim kolegama, pod mentorstvom izuzetnog mr Ivana Radevića, usavršite retoričke vještine.

U Školi ćete naučiti da pažljivo slušate, analizirate, kritikujete i primite kritiku, odgovorite na svaku temu, kao i da debatujete i pregovarate.

Jedna od najvećih vrijednosti Škole je kada na kraju, sumirajući utiske, vidite koliko ste i vi i ostale kolege napredovali u odnosu na prvi čas, na časove na polovini trajanja Škole, ali i u odnosu na posljednji čas pred završnu svečanost.

Škola mi je pružila mogućnost, ne samo da uvidim i popravim svoje greške, već i da analiziram i na drugačiji način slušam ostale govore i govornike.

Sve navedeno, uz odlično druženje koje traje za vrijeme, ali i po završetku Škole, razlozi su zbog kojih je najiskrenije preporučujem.