Miloš Popović

Datum rođenja:

07. 05. 1990.

Mjesto rođenja:

Titograd, SR Crna Gora, SFR Jugoslavija

Generacija:

1.


Trenutno zaposlenje:

Savjetnik u Ministarstvu finansija Crne Gore

Saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica


O Školi retorike:

Uprkos relativno bogatom iskustvu u domenu debatovanja i javnog govorništva, Škola retorike je pomogla da unaprijedim dotadašnja znanja, ali i da istu materiju sagledam iz potpuno drugog ugla.

Školu bih preporučio i onima koji imaju iskustva, ali i onima koji do sada nijesu imali priliku sa se bliže upoznaju sa tom vještinom.

Profesor Radonjić na vrlo jasan, sistematičan i svima prijemčiv način pomaže da ovladaju svojim mislima, strahom, nelagodom - riječju, sobom.

Sav trud se isplati onda kada čujete svoj glas kako sigurno odjekuje salom, nadjačavajući aplauz.