Marija Radonjić

Datum rođenja:

12. 01. 1989.

Mjesto rođenja:

Cetinje

Generacija:

2.


Trenutno zaposlenje:

Data Analyst u Okviru korporativne komercijalne strategije

Unicredit banka Češka Republika i Slovačka


O Školi retorike:

Znati dobro, lijepo i racionalno govoriti je jedna od najvažnijih čovjekovih intelektualnih vještina, a i krupna životna potreba.

Škola retorike svojim programom, načinom rada i kvalitetom njenih voditelja omogućava svojim polaznicima, ako oni to zaista hoće, da sve to i postignu.

Meni je završetak Škole retorike bitno olakšao i učinio privlačnijim proces studiranja.