Luka Nikolić

Datum rođenja:

08. 11. 1994.

Mjesto rođenja:

Kotor

Generacija:

8.


Trenutno zaposlenje:

Student Fakulteta političkih nauka

RTV Budva - novinar


O Školi retorike:

Retorika je kao alhemija, od prosječnog će sačiniti aurum.

Uputiti se u tajne retorike znači odškrinuti vrata svijeta u kojem je spoznaja novog primljena sa povjerenjem i radošću.

Uvesti u svoje društvo muzu retorike, najbolji je način da čovjek održi um izvan i iznad banalne svakodnevice, ali da sa druge strane u potpunosti shvati i prihvati dijalektički princip "communicatio definitio hominis".

Stari Latini su bili u pravu kada su rekli: "Druži se sa onim koji će te učiniti boljim".

Škola retorike će svakome, ko se odluči na hrabar i obavezujući korak, pružiti ovu i mnoštvo drugih mogućnosti.