Jovana Vukašinović

Datum rođenja:

08. 10. 1990.

Mjesto rođenja:

Podgorica

Generacija:

4.


Trenutno zaposlenje:

Student Fakulteta pravnih nauka - UDG


O Školi retorike:

Škola retorike je za mene bila jedno novo i pozitivno iskustvo.

Preporučujem je svima koji žele da savladaju vještinu govora, da se oslobode treme i da na siguran način iskažu svoje misli.

Posebna mi je čast što sam pohađala ovu školu, s obzirom na to da je predavač prof. dr Radovan Radonjić, jedan od najboljih retoričara na našim prostorima.