Jelena Bečić

Datum rođenja:

04. 10. 1992.

Mjesto rođenja:

Cetinje

Generacija:

3.


Trenutno zaposlenje:

Student Fakulteta za državne i evropske studije


O Školi retorike:

Prezadovoljna sam Školom, jer mi je pomogla da "izađem iz okvira".

Šta to podrazumeva?

To podrazumeva da sam uspela, na neki način, da prevaziđem tremu, naravno ne u potpunosti, ali većim delom.

Pomoglo mi je i pomaže mi, da sa više samopouzdanja stojim ispred publike dok govorim.

Takođe, i iskustvo je prelepo i upoznavanje sa drugim ljudima.

Svakome bih preporučila da pođe i da se sam uveri u isto!