Jasmin Bojadžić

Datum rođenja:

16. 01. 1988.

Mjesto rođenja:

Bijelo Polje

FDES generacija:

2006.


Trenutno zaposlenje:

Savjetnik u Odboru za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore

Nacionalni parlamentarni koordinator u ime Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi - "SEECP PA

Nacionalni koordinator pri Parlamentarnoj dimenziji Centralno-evropske inicijative "CEI"


O FDES-u:

Imao sam tu čast da budem student prve generacije FDES-a. Sa tom privilegijom i ponosom koji nosim nakon završenih osnovnih studija, mogu da kažem da je FDES u potpunosti ispunio moja očekivanja i u konačnom omogućio mi da se zaposlim.

Da i dalje vjerujem da je FDES pravi izbor, pokazuje i činjenica da sam i dalje tu, na postdiplomskim - magistarskim studijama.

Dobio sam priliku da stečeno znanje pokažem u Službi Skupštine Crne Gore. Baveći se svakodnevno pitanjima međunarodnih odnosa, evropskih integracija i radom na usklađivanju zakonodavstva sa evropskim, imam priliku da se informišem i diskutujem o evropskim standardima u raznim oblastima, pa i u oblasti visokog obrazovanja.

Nema dileme, FDES je sigurno - evropski!