Ivan R. Popović

Datum rođenja:

29. 08. 1987.

Mjesto rođenja:

Nikšić

FDES generacija:

2006.


Trenutno zaposlenje:

Završio program stručnog osposobljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Trenutno nije zaposlen


O FDES-u:

Prioritet Fakulteta za državne i evropske studije je pružanje kvalitetnog obrazovanja, koje se vrši kroz rad sa manjim grupama studenata, kako bi se omogućilo najefikasnije usvajanje potrebnog znanja koje će kasnije biti osnova za samu praksu, odnosno za rad, posebno u organima državne uprave.

Upravo je to bio razlog mog upisa na FDES, i vjerujem da bi trebalo da bude svakome ko želi da stekne najkvalitetnije obrazovanje i pruži sebi mogućnost da kasnije to znanje usavrši i prenese na posao u struci.